Chi tiết bài viết

PHI MẬU DỊCH TỔ CHỨC

LIÊN HỆ 0936999467

HƯỚNG DẪN CÁCH KHAI BÁO TKHQ PHI MẬU DỊCH (Cơ quan / Cá nhân).

Theo TT 38/2015/TT-BTC, từ ngày 01/04/2015, các tờ khai hàng Phi Mậu Dịch sẽ được khai báo trên Hệ thống VNACCS cụ thể như sau:

Hàng xuất PMD:

- Hàng xuất PMD cơ quan, tổ chức: Khai trên VNACCS, mã loại hình H21. - Hàng PMD cá nhân: Làm tờ khai thủ công theo mẫu Tờ khai hàng hóa xuất khẩu HQ/2015/XK ban hành kèm TT 38 (trên mã loại hình ghi thêm H21).

Hàng nhập PMD:

- Hàng nhập PND của cơ quan, tổ chức: Khai trên VNACCS, mã loại hình H11. - Hàng nhập PMD cá nhân: Làm tờ khai thủ công theo mẫu Tờ khai hàng hóa nhập khẩu HQ/2015/NK ban hành kèm Phụ lục 04 TT38 (trên mã loại hình ghi thêm H11).

Lưu ý khi khai báo hải quan hàng PMD cho tổ chức không có MST:

- Trường hợp các "tổ chức phi chính phủ", Văn phòng đại diện... (Các "tổ chức" không có MST hoặc không có giấy phép kinh doanh tại VN...) khi khai tờ khai Phi Mậu Dịch phải UỶ THÁC cho 1 Cty là Đại Lý HQ (Không phải Forwarder nha hoặc chuyển tên Consignee là Cty Đàm Việt) khai tờ khai Phi Mậu Dịch giùm và dùng chính CKS của Cty Đại Lý Hải quan khai và chịu trách nhiệm pháp lý tờ khai.

- Trên tờ khai thể hiện người Nhập Khẩu: chính là Cty Đại Lý HQ.

- Mục Người Uỷ Thác: nhập vào tên người Uỷ thác (không cần nhập MST).

- Ghi chú Khác: Nhập Tên Cty Uy Thác.

- Giấy Uỷ Quyền cho Cty Đại Lý HQ (nộp bản chính cho HQ).

Một số tiêu chí cần lưu ý khi khai tờ khai Phi Mậu Dịch:

Về cơ bản tờ khai Phi Mậu Dịch sẽ được khai trên tờ khai VNACCS và các tiêu chí cũng giống tờ khai Kinh Doanh VNACCS. Đặc Biệt: Quan trọng nhất là tiêu chí Trọng Lượng, Số Kiện và Danh Sách Hàng.

- Số B/L hoặc AWB (Master / House): bắt buộc phải có, hàng đã về VN thì phải có số Bill rõ ràng.

- Số INVOICE: nếu không có, DN điền vào “KHONGCO”, các tiêu chí khác trên INVOICE như: Mã Điều Kiện Giá Hoá Đơn hoặc Phương Thức Thanh Toán DN có thể điền vào nhưng trên HQ sẽ không xét các tiêu chí này. (Khuyến cáo nên điền vào: CIF và TTR).

- Mã Phân Loại Giá Hoá Đơn: nếu DN có Invoice thì tại mục này DN điền vào “B” - Hoá Đơn Cho hàng hoá không phải trả tiền.

- Mã Phân Loại Khai Trị Giá: “6” - Áp dụng phương pháp trị giá giao dịch.

- Mã Biểu Thuế NK + Thuế VAT: giống y chang như tờ khai Mậu Dịch.

BỘ HỒ SƠ PHI MẬU DỊCH CƠ QUAN tại CCHQ SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT (Kho TCS và Kho SCSC) GỒM (phải sắp xếp theo thứ tự nha):

1/ Phiếu đăng ký kiểm tra hàng hoá (Phiếu Kiểm Hoá).

2/ Bản Photo Tờ Khai.

3/ Tờ Khai PMD.

4/ Giấy Giới Thiệu.

5/ Công Văn Nhập Hàng Phi Mậu Dịch.

6/ Vận Đơn Hàng Không (Master AWB hoặc Master + House AWB).

7/ Giấy tờ khác... (nếu có).

Lưu ý: Ghi rõ NGÀY, THÁNG, NĂM, HỌ TÊN, CHỨC DANH NGƯỜI KÝ TỜ KHAI.

Công ty tnhh Vận tải Container Quốc Tế VIC nhận làm dịch vụ XNK hàng hóa Phi mậu dịch tại các cửa khẩu cảng biển và sân bay.