Chi tiết bài viết

HÀNG CONTAINER FCL

 

POL

POD

20'GP

40'GP

40'HQ

ETD

TT

Transit

Carrier

Valid

REMARK

SHENZHEN

hcm

15

20

20

tue

4

direct

kmtc

23th

 

SHENZHEN

danang

150

300

300

sat

2

direct

WHL

23th

 

SHENZHEN

hph

15

25

25

sun

3

direct

MCC

23th

 

NANSHA

hcm

50

50

50

fri

4

direct

cosco

23th

 

NANSHA

danang

180

350

350

tue

4

hkg

cnc

23th

 

NANSHA

hph

10

20

20

fri

2

direct

TSL

23th

 

Shanghai

hcm

140

280

280

thur

6

direct

mcc

23th

 

Shanghai

danang

390

780

780

tue fri

8

direct

WHL

23th

 

Shanghai

hph

-25

-50

-50

tue sat

6

direct

mcc

23th

 

Shanghai

hph

0

0

0

fri(delay 2-3days)

6

direct

ck

23th

 

NINGBO

hcm

150

350

350

mon

6

direct

mcc

23th

 

NINGBO

hph

0

0

0

thur

6

direct

cnc

23th

 

XIAMEN

hcm

150

250

250

thur

6

direct

emc/whl

23th

 

XIAMEN

hph

125

225

225

tue sat

8

TAIPEI

EMC

23th

 

XIAMEN

hph

250

460

460

sat

4

direct

jinjiang

23th